Da li je ispravan imamet djećaka koji je star 12 godina?

Čovjek je ušao u džamiju i zatekao skupinu dječaka od kojih najstariji ima dvanaest godina, pa da li je ispravan imamet ovog dječaka koji je star dvanaest godina? Pošalji prijatelju, uradi hajr!