Da li je ispravan hadis “pohabanost odjeće je znak imana”?

Vjerodostojnost hadisa (prepričano jer ne znam tačno tekst): pohabanost odjeće je znak imana; ili u tom kontekstu, Allah ti dao svako dobro! Budi dio hajra, podijeli…