Da li je ispravan brak ako na vjenčanju svjedoci budu jedan muškarac i dvije žene?

Da li je ispravan brak ako na vjenčanju svjedoci budu jedan muškarac i dvije žene? Budi dio hajra, podijeli…