Da li je ispravan abdest preko tetovaže i da li je ispravan namaz ako imamo tetovažu?

Da li je ispravan abdest ako imamo tetovažu na dijelu tijela koji se pere prilikom uzimanja abdesta? Budi dio hajra, podijeli…