Da li je ispravan abdest i namaz ako ne mogu da uklonim ljepilo sa ruku?

Super ljepilo mi je palo na prste. Ne mogu ukloniti sve. Jesu li mi abdest i namaz valjani?   Original pitanje: Super glue fell on my fingers. Cant remove all. Is wudu and prayer valid? Budi dio hajra, podijeli…