Da li je ispravan abdest ako operemo samo šake i lice, kao da uzmemo tejemmum vodom?

Da li je ispravan abdest ako operemo samo šake i lice, kao da uzmemo tejemmum vodom? Budi dio hajra, podijeli…