Da li je Iblis (Sotona) od meleka?

Da li je Iblis (Sotona) od meleka? Budi dio hajra, podijeli…