Da li je Iblis (Sotona) od meleka?

Da li je Iblis (Sotona) od meleka? Pošalji prijatelju, uradi hajr!