Da li je haram koristiti riječ “zauvijek”?

Da li je haram koristiti riječ “zauvijek”? Npr. najbolja si mi prijateljica zauvijek. Ili se ta riječ smije koristiti samo za Allaha. Budi dio hajra, podijeli…