Da li je haram jesti stojeći?

Da li je zabranjeno da se jede stojeći? Budi dio hajra, podijeli…