Da li je haram da se žena ljuti na svog muža?

Šejh, da li je haram da se žena ljuti na svog muža?   QUESTION: Ya Sheikh, is it Haram for a woman to get/be angry with her husband? Budi dio hajra, podijeli…