Da li je hadis vjerodostojan?

Da li je hadis vjerodostojan? Sevban kazuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan koju vrstu imetka treba stjecati, rekao je: “Neka jedan od vas nastoji imati zahvalno srce, jezik koji Allaha spominje i ženu vjernicu koja će ga pomoći u pogledu onoga svijeta.” Ibn Madže, 1/596, br. 1856 Budi dio hajra, podijeli…