Da li je hadis koji govori o odabranim danima za činjenje hidžame vjerodostojan?

Selam alejkum. Da li je hadis koji govori o odabranim danima za činjenje hidžame vjerodostojan? Pošalji prijatelju, uradi hajr!