Da li je griješan čovjek koji slučajno prouči bismillu na početku sure Et Tevbe?

Da li je griješan čovjek koji slučajno prouči bismillu na početku sure Et Tevbe? Budi dio hajra, podijeli…