Da li je grijeh udati se za konvertita, tj. za onoga koji je prije bio druge vjere ili nikakve vjere pa je prihvatio Islam?

Da li je grijeh udati se za konvertiranog muslimana, tj. za onoga koji je prije bio druge vjere ili nikakve vjere pa je prihvatio Islam? Budi dio hajra, podijeli…