Da li je grijeh ući u crkvu?

Da li je zabranjeno ući u crkvu sa školom na ekskurziji? Budi dio hajra, podijeli…