Da li je grijeh saljevanje strave?

Da li je grijeh saljevanje strave? Budi dio hajra, podijeli…