Da li je grijeh ne otići na žalost porodici koja je ispratila svog umrlog?

Tata mi je preselio prije par dana, niko od njegove porodice nije došao na žalost niti su izjavili saučešće, da li je to moj ili njihov grijeh? Budi dio hajra, podijeli…