Da li je grijeh naslađivanje supružnika jedno drugim dok je žena u hajzu-mjesečnici ako pri tome dožive orgazam?

Ukoliko se supružnici naslađuju jedno drugim dok je supruga u hajzu – mjesečnici i pri tome dožive orgazam-ejakulaciju bez intimnog kontakta, da li je to haram? Budi dio hajra, podijeli…