Da li je grijeh napisati salavat na poslanika kao skraćenicu s.a.v.s i za ashabe r.a?

Da li je grijeh ako pišem u kratkim oblicima kao što su (s.a.v.s) za poslanika i (r.a) za ashabe, da li treba da ih pišem u punom obliku ili velikim slovima, da li će biti greh ako pišem malim slovima?   QUESTION: Is it a sin if i am writting in short forms like (p.b.u.h) … Nastavi čitati Da li je grijeh napisati salavat na poslanika kao skraćenicu s.a.v.s i za ashabe r.a?