Da li je grijeh držati vrata od toaleta otvorenim, jer to omogućava šejtanima da ulaze u kuću?

Da li je grijeh držati vrata od toaleta otvorenim? Neki kažu da otvaranje vrata toaleta omogućava šejtanu ulazak u kuću i izazivanje svađe između članova porodice.   QUESTION: Is keeping the door of toilet open a sin? Some say keeping door of toilet open provides entry to satan to enter the house and make fights … Nastavi čitati Da li je grijeh držati vrata od toaleta otvorenim, jer to omogućava šejtanima da ulaze u kuću?