Da li je grijeh da neko drugi klanja za nas istihare namaz?

Da li je grijeh da neko drugi klanja za nas istiharu namaz? Budi dio hajra, podijeli…