Da li je granica nifasa 40 dana ili može proći i prije?

Da li je granica nifasa 40 dana ili može proći i prije? Pošalji prijatelju, uradi hajr!