Da li je dozvoljeno ženi sa hidžabom da vozi biciklo?

Počeli smo beš-vakat klanjati i supruga i mi od januara. Hanuma se pokrila, s tim da nosi hidžab po propisu. Da li je dozvoljeno ženi sa hidžabom da vozi bicikl, u austriji živimo? Budi dio hajra, podijeli…