Da li je dozvoljeno uzimati mesh preko čarapa koje na sebi imaju rupu nastalu od nošenja?

Da li je dozvoljeno uzimati mesh preko čarapa koje na sebi imaju rupu nastalu od nošenja? Pošalji prijatelju, uradi hajr!