Da li je dozvoljeno uzeti poklon koji se dijeli u firmi povodom nemuslimanskog praznika?

Da li je dozvoljeno uzeti poklon koji se dijeli u firmi povodom nemuslimanskog praznika? Budi dio hajra, podijeli…