Da li je dozvoljeno ustati odmah nakon namaza u džematu i otići na kraj džamije i zikriti zasebno?

Šejh, ustanem odmah nakon namaza (iza imama) i sjedim na samom kraju zadnjeg safu i učim svoj zikr, da li radim pogrešno?   QUESTION: Shiekh, i get up immidiately after prayer (behind imam) and sit at the very back saf and do my adhkar am i doing wrong? Budi dio hajra, podijeli…