Da li je dozvoljeno učiti Kur'an u ležećem položaju?

Da li je dozvoljeno učiti Kur'an u ležećem položaju? Budi dio hajra, podijeli…