Da li je dozvoljeno u automobilu držati tespih i slušati učenje Kur'ana?

Da li je lijepo u autu držati tespih i može li se u autu slušati učenje Kur'ana? Budi dio hajra, podijeli…