Da li je dozvoljeno staviti mushaf u kabur sa mejjitom?

Da li je dozvoljeno ostaviti Mushaf (Kur'an) u kabur zajedno sa mejjitom? Pošalji prijatelju, uradi hajr!