Da li je dozvoljeno slušati Kur'an na slušalice, obzirom da su slušalice prvenstveno namjenjene za slušanje muzike?

Da li ima smetnje, naravno, ako znamo da se učenje Kur'ana, recimo dok se radi na poslu, sluša preko slušalica pošto znamo zašto su slušalice primarno napravljene? Budi dio hajra, podijeli…