Da li je dozvoljeno skratiti obrve koje su izrasle više nego normalno?

Da li je dozvoljeno skratiti obrve koje su izrasle više nego normalno? Budi dio hajra, podijeli…