Da li je dozvoljeno reći nakon što sam nekome učinio uslugu da mi duguje i da će mi kasnije morati učiniti uslugu?

Da li je dozvoljeno reći nakon što sam nekome učinio uslugu da mi duguje i da će mi kasnije morati učiniti uslugu?   QUESTION: Is it permissible to say after doing someone a favor that they owe me and later will have to do me a favor? Budi dio hajra, podijeli…