Da li je dozvoljeno raditi u prodavnici u kojoj se prodaju i haram stvari, ako nemam dodira sa haramom?

Da li je dozvoljeno raditi u prodavnici u kojoj se prodaju i haram stvari, ako nemam dodira sa haramom? Budi dio hajra, podijeli…