Da li je dozvoljeno prodavati zabranjene (haram) stvari, poput svinjskog mesa, nemuslimanima ?

Da li je nemuslimanima dozvoljeno prodavati zabranjene (haram) stvari, poput svinjskog mesa? Pošalji prijatelju, uradi hajr!