Da li je dozvoljeno prodati mačku, ili da je poklonim?

Da li je dozvoljeno prodati mačku, ili da je poklonim? Budi dio hajra, podijeli…