Da li je dozvoljeno primiti kao poklon igračke koje su obliku životinja ili nekih drugih živih bića?

Da li je dozvoljeno primiti kao poklon igračke koje su obliku životinja ili nekih drugih živih bića? Budi dio hajra, podijeli…