Da li je dozvoljeno potirati – mesh po mahrami?

Da li je dozvoljeno potirati – mesh po mahrami? Budi dio hajra, podijeli…