Da li je dozvoljeno postiti dobrovoljni post a nagradu pokloniti umrlom?

Da li je dozvoljeno postiti u ime umrlog da im damo nagradu? Kao što je 6 dana ševala, 9. dan arafata i na dan ašure?   Original pitanje: Are you allowed to fast on behalf of the deceased in order to give them reward. such as 6 days shawwal. 9th day of arafah and on … Nastavi čitati Da li je dozvoljeno postiti dobrovoljni post a nagradu pokloniti umrlom?