Da li je dozvoljeno postiti 9. i 11. muharrem a preskakti 10. i da li ćemo imati nagradu oprosta za godinu dana?

Mogu li postiti 9. i 11. muharem i preskočiti 10. muharem zbog zdravstvenih problema jer ne mogu stalno postiti?   Can i fast on 9th muharam and 11 muharam and skip 10th muhram due to health issues as i cnt fast continously? Budi dio hajra, podijeli…