Da li je dozvoljeno persiranje osoba?

Da li je šerijatski sporno persiranje osoba (koje je prisutno npr u poslu u odnosu sa korisnicima) Pošalji prijatelju, uradi hajr!