Da li je dozvoljeno onome tko dođe kasnije, pomjeriti dijete iz saffa sa njegovog mjesta?

Kada dijete stane u saff, da li je dozvoljeno onome ko dođe kasnije da ga pomjeri nazad sa njegovog mjesta ili će stati do njega? A ako nije dozvoljeno da ga pomjeri nazad, kakav je propis ako dijete ne umije propisno klanjati? Pošalji prijatelju, uradi hajr!