Da li je dozvoljeno odnijeti životinju lutalicu u drugi dio grada, gdje ima hrane, kako nas nebi uznemiravala?

Da li je dozvoljeno odnijeti životinju lutalicu u drugi dio grada, gdje ima hrane, kako nas nebi uznemiravala? Budi dio hajra, podijeli…