Da li je dozvoljeno obaviti umru za umrloga?

Da li je dozvoljeno obaviti umru za umrloga? Pošalji prijatelju, uradi hajr!