Da li je dozvoljeno obaviti umru za umrloga?

Da li je dozvoljeno obaviti umru za umrloga? Budi dio hajra, podijeli…