Da li je dozvoljeno nositi i klanjati u odjeći koja na sebi ima slike oblika životinja ali se ne vide oči i detalji?

Da li je dozvoljeno nositi i klanjati u odjeći koja na sebi ima slike oblika životinja ali se ne vide oči i detalji? Budi dio hajra, podijeli…