Da li je dozvoljeno nakon svake sure u namazu učiti još i suru Ihlas, kul huvallahu ehad?

Mene zanima mogu li ja uz svaku suru na svakom rekatu u namazu učiti suru Ihlas? Budi dio hajra, podijeli…