Da li je dozvoljeno nakon male i velike nužde očistiti se toalet papirom, ili nečim drugim?

Da li je dozvoljeno nakon male i velike nužde očistiti se toalet papirom, ili nečim drugim, poput maramice, krpice, kamena i lista sa drveća? Budi dio hajra, podijeli…