Da li je dozvoljeno nadjeti djetetu ime Ema?

Da li je dozvoljeno nadjeti djetetu ime Ema? Budi dio hajra, podijeli…