Da li je dozvoljeno loviti zbog selektivnog odstrela životinja, zbog balansa u prirodi, loviti lisice, svinje itd.?

Da li je dozvoljeno loviti zbog selektivnog odstrela životinja, zbog balansa u prirodi, loviti lisice, svinje itd.? Budi dio hajra, podijeli…