Da li je dozvoljeno ležati tokom hutbe u petak i zatvoriti oči da se koncentrišemo i pažljivo slušamo imama?

Da li je dozvoljeno ležati tokom hutbe u petak i možda čak i zatvoriti oči dok pažljivo slušam imama? Neki ljudi smatraju da im ovo pomaže da se koncentriraju, a također pomaže da blokiraju druga ometanja.   QUESTION: Is it permissible to lie down during the Friday sermon and maybe even close your eyes whilst … Nastavi čitati Da li je dozvoljeno ležati tokom hutbe u petak i zatvoriti oči da se koncentrišemo i pažljivo slušamo imama?