Da li je dozvoljeno kupovati proizvode koji na ambalaži imaju slike živih bića?

Da li je muslimanima dozvoljeno kupiti bilo kakvu vrstu hrane na čijem pakovanju imaju likovi životinja, čokolada i tako dalje…? Budi dio hajra, podijeli…